Najbližšia udalosť
Štvrtok 20.06.2019 - 20:00
CASH GAME
1€-2€/100€
rezervuj si miestorezervuj
si miesto
rezervuj si miestorezervovalo
0 hráčov
 
Novinky
24.10.2014, 22:50

Pondelky sme začali organizovať pokrové turnaje v Nitre BIG MONDAY, samozrejme vždy so zaujímavou garanciou...

viac tu ...
27.09.2014, 10:41

Pokrový turnaj s GTD 1200€ buy in 15€ začína 20.10.2014 o 19hodine.

GTD platí pri už 14-tich hráčoch zaregistrovaných do prestávky./4 x 25 min.levely/

1 x Re entry. Jim Beam,Hruška Spiš,Fernet Citrus,Vodka Khortytsa pre hráčov grátis.

Bounty na managera Trta 30€./cash/.

viac tu ...
Poker
Začiatok: 20.06.2019, 20:00
CASH GAME
buy in: 1€-2€/100€
Začiatok: 25.06.2019, 20:00
CASH GAME
buy in: 1€-2€/100€
Začiatok: 26.06.2019, 20:00
CASH GAME
buy in: 1€-2€/100€

Medzinárodné turnajové pravidlá

Všeobecné pojmy (General Concepts)

1. Turnajový riaditeľ (Floorman)

Úlohou floormana je riešiť sporné situácie, riadiť turnaj a vykonávať rozhodnutia v záujme čo najvyššej korektnosti hry. V neobvyklých situáciách môže floorman rozhodnúť tak, že pre udržanie korektnej a férovej hry prevýši jeho rozhodnutie niektoré z technických pravidiel. Rozhodnutie floormana je vždy konečné.

2. Oficiálny jazyk

V USA je dovolené pri stole používať len anglický jazyk. Ako oficiálny jazyk sa používa angličtina i v medzinárodných turnajoch spolu s domácim/úradným jazykom. Na Slovensku sa teda počas turnajov používa slovenský a anglický jazyk.

3. Oficiálne termíny turnajového pokru

Oficiálne termíny sú jednoduché, nezameniteľné a časom preverené prehlásenia ako: bet (vklad), raise (navýšenie), call (dorovnanie), fold (zahodenie), check (potvrdenie), all-in (všetky žetóny do hry), pot (iba v pot-limit hrách, znamená vklad vo výške potu) a complete (dorovnať napríklad zo small blindu). Regionálne zavedené termíny do tohto zoznamu patria tiež. V prípade použitia neštandardných termínov hráč riskuje, že jeho akcia bude vyhodnotená inak, ako pôvodne zamýšľal. Je na zodpovednosti všetkých hráčov, aby svoje zámery dali celkom jasne najavo. Súvisiace pravidlá sú č. 37 a č. 45.

4. Komunikácia pomocou elektronických zariadení

Hráči pri stole nesmú telefonovať. Ohľadom používania ďalších elektronických zariadení platia pravidlá konkrétneho kasína alebo herne.

Usadzovanie hráčov, rušenie stolov a vyvažovanie počtu hráčov pri stole

5. Náhodný výber správneho miesta

Miesta v turnajoch a satelitoch budú priradené náhodne. Hráč, ktorý sa v turnaji posadil na nesprávne miesto (avšak so správnym počtom žetónov) bude presunutý na správne miesto aj s jeho žetónmi.

6. Zvláštne potreby

Hráčom, ktorí potrebujú špeciálny spôsob sedenia (napríklad s nejakým handicapom), bude vyhovené za predpokladu, že je to možné.

7. Rušenie stolov

Hráči opúšťajúci zrušený stôl sú zodpovední za kontrolu a správnosť svojej novej pozície. Po zasadnutí k novému stolu sa môžu ocitnúť na small blinde, na big blinde ale i na buttone (a, samozrejme, i na ďalších pozíciách). Nemôžu však byť usadení medzi small blindom a buttonom.

8. Vyvažovanie počtu hráčov pri stole

A: Pri takzvaných flop games (pokrová hra, ktorá zahrňuje spoločné karty a 3 karty vykladané na flop) a u mixed games je vždy presunutý hráč, ktorý mal ísť ďalšiu hru na big blind. Tento hráč je na novom stole presunutý na najhoršiu možnú pozíciu i za predpokladu, že zasadne priamo na big blind. Najhoršia možná pozícia však nikdy nie je miesto na small blinde. V Stud pokrovej hre sú hráči presúvaní podľa pozície. Hra je vždy zastavená na každom stole, kde chýba 3 a viac hráčov.

B: Pokiaľ sa v mixed game (napríklad H.O.R.S.E) hra zmení z Texas Hold'em na Stud, tak sa button presunie na miesto, kde by bol v prípade pokračovaniaTexas Hold'em. Zmrazený button na tomto mieste zostane počas celého kola hry Stud. Presúvaný hráč sa posadí na miesto podľa pravidla v bode A. Pokiaľ by sa hráč presúval v priebehu hry Stud, je usadený na pozíciu, ktorá by v danej hre bola na big blinde v Texas Hold'em. Keď opäť príde rad na Texas Hold'em, ostane button na mieste, kde bol aj v priebehu predchádzajúcej varianty.

9. Počet hráčov na finálovom stole

Pri flop games sa finálový stôl skladá z 10-tich hráčov. Pokiaľ turnaj prebieha v 6-handed games, finálový stôl vytvorí 7 hráčov. Pri Stud hrách je pri finálovom stole 9 hráčov. V turnaji, ktorý je usporiadaný ako 7-handed games (napríklad 2-7 draw lowball) sa finálový stôl skladá z 8 hráčov. Každé kasíno/herňa si však môže tieto podmienky upraviť, takže pri Texas Hold'emu je často na finálovom stole možné vidieť len 8-9 hráčov.

Poty / Showdown

10. Deklarácia výherných kombinácií

Karty hovoria za seba. Verbálne prehlásenie hráča o jeho kombinácii nie je záväzné. Pokiaľ by však hráč úmyselne klamal o svojej kombinácii, môže byť penalizovaný.

11. Otočenie kariet pri all-in

Všetky zúčastnené karty musia byť bez zdržovania otočené vo chvíli, keď sú hráči all-in a všetky stávky už boli uzatvorené.

12. Poradie v ukazovaní kariet (Showdown)

V showdowne, keď nie je žiadny zo súperov all-in, ukazuje prvý karty vždy ten hráč, ktorý uskutočnil poslednú agresívnu akciu. Pokiaľ počas posledného kola vkladov k žiadnej akcii nedošlo, ako prvý ukazuje karty hráč vľavo od buttonu a následne ďalší hráči v smere hodinových ručičiek. Pri hre Stud ukazuje karty ako prvý hráč s najvyšším boardom, v hre Razz naopak hráč s najnižším boardom.

13. Súboj o bank (po výzve k otočeniu kariet) / hrajú vyložené karty - board

Pokiaľ chce hráč vyhrať bank, musí ukázať všetky svoje karty, aj keď je výherná kombinácia vyložená na stole (board).

14. Výhra banku bez boja (po výzve k otočeniu kariet)

Pokiaľ nejde o situáciu, keď má nejaký hráč vsadené všetky žetóny, čiže je all-in a všetci hráči zahodia svoje karty a neodkryjú ich, bank vyhráva hráč, ktorý ako posledný má karty v ruke (nemusí ich odkryť). Hráči, ktorí zahodili karty bez odkrytia (muck), strácajú právo požiadať o ukázanie víťaznej ruky.

15) Žiadosť o ukázanie kariet

Toto pravidlo existuje predovšetkým pre udržanie integrity a férovosti hry. Karty môže na žiadosť otočiť/odhaliť iba turnajový riaditeľ/floorman v prípade podozrenia z tajnej dohody či inej podvodnej praktiky. Toto pravidlo by rozhodne nemalo byť zneužívané.

16. Chybné určenie / zobratie výhernej kombinácie

Dealer nemôže zobrať/mucknúť hráčovi karty, ktoré boli odkryté a boli úplne jasne víťaznou kombináciou. Hráči sú požiadaní o asistenciu pri vyhodnocovaní kombinácie v prípade, ak by malo dôjsť k chybe dealera.

17. Nepárny žetón

Nepárny žetón získa hráč s najlepšou kombináciou. Ak majú dvaja alebo viac hráčov najvyššiu alebo najnižšiu kombináciu, nepárny žetón bude pridelený hráčovi na najhoršej pozícii, čo sa určuje podľa smeru hodinových ručičiek od pozície button. V prípade split potu (napríklad počas chip race) platí rovnaké pravidlo. V hrách typu Stud získa nepárny žetón hráč, ktorý má najvyššej kartu podľa farby.

18. Vedľajšie poty

Každý z vedľajších potov (side pots) bude oddelený zvlášť.

19. Sporné handy

Právo na námietky/diskusiu o spornom hande končí v momente, keď začína nový hand. Viac v pravidle  č. 20.

Obecné postupy

20. Nové limity/úrovne

Keď vyprší čas súčasnej úrovne a floorman ohlási novú úroveň, tak táto zmena sa týka až nasledujúcej hry. Hra začína prvým miešaním kariet (riffle). Ak je používaná automatická miešačka kariet, hra začne stlačením zeleného tlačidla.

21. Chip race

Chip race znamená výmenu žetónov najnižšej hodnoty za žetón vyššej hodnoty. Hráč môže dostať iba jeden žetón vyššej hodnoty. Chip race začína vždy od pozície číslo jedna. Hráč nemôže byť v rámci chip race vyradený z turnaja: hráč, ktorý stratí posledný žetón počas chip race, dostane jeden žetón nasledujúcej nižšej hodnoty a pokračuje v hre. Hráči môžu na chip race dohliadať.

22. Uloženie žetónov (stack) musí byť viditeľné a spočítateľné

Hráči majú nárok, aby im bolo umožnené odhadnúť veľkosť stacku svojich súperov, taktiež je doporučené mať žetóny poukladané v spočítateľných stĺpcoch. Odporúčajú sa stĺpce po 10 alebo 20 žetónoch. Každý hráč musí mať žetóny najvyššej hodnoty na viditeľnom mieste a to spôsobom, aby boli dobre rozoznateľné po celý čas. Hodnotu a počet žetónov v hre kontroluje floorman, ktorý vždy oznamuje prebiehajúci chip race.

23. Výmena balíčka kariet

Balíček kariet (deck) sa mení na pokyn dealera, podľa dosiahnutej úrovne alebo podľa ďalších pravidiel kasína/herne. Hráči nemôžu požadovať výmenu decku.

24. Dokúpenie žetónov (re-buys)

Pokiaľ si chce hráč dokúpiť žetóny, nesmie zmeškať ani jednu hru. Ak hráč nahlási pred novou hrou re-buy, hry sa zúčastní, jeho žetóny sú v hre a je následne povinný re-buy uskutočniť.

25. Time pre hráča

Pokiaľ hráč dlho premýšľa a je naňho zavolaný time, tento hráč dostane maximálne jednu minútu na svoje rozhodnutie. Pokiaľ hráč nezareaguje pred vypršaním času, nastane 10 sekundové odpočítavanie, po ktorom je jeho hand prehlásený za mŕtvy (hand is dead).

26. Dotáčanie boardu (rabbit hunting)

Dotáčanie boardu nie je povolené. Dotáčanie boardu znamená odhalenie kariet, ktoré by boli vyložené v prípade ešte nedohranej hry.

Prítomnosť hráčov / Zodpovednosť za karty

27. Každý na svojom mieste

Aby sa hráč mohol zúčastniť hry, musí sedieť na svojom mieste do okamžiku, než dealer rozdá ostatným hráčom posledné karty. V opačnom prípade je jeho hand prehlásený za mŕtvy. Hráč musí byť na svojom mieste i pre vykonanie akejkoľvek akcie či pre zahlásenie time na protihráča.

28. Prebiehajúce akcie

Pokiaľ je hráč v hre, musí zostať pri svojom stole.

Button / Blindy

29. Zmrazený button

V turnaji sa používa zmrazený/mŕtvy button (dead button). To znamená, že button môže byť umiestnený na pozíciu, na ktorej aktuálne nie je hráč.

30. Vyhýbanie sa blindom (povinným stávkam)

Pokiaľ sa bude hráč počas rušenia stola či presadzovania sa k inému stolu zámerne vyhýbať blindom, dostane penalizáciu.

31. Button počas heads-up

V heads-up je small blind vždy na buttone, ako prvý sa vyjadruje pred flopom a ako druhý vo všetkých ostatných stávkových kolách. Posledná karta je vždy rozdaná hráčovi na pozícii button. Na začiatku heads-up platí pravidlo, že žiadny z hráčov nemôže byť na big blinde dvakrát za sebou.

Pravidlá počas rozdávania

32. Chyby pri rozdávaní (misdeal)

K misdealu dochádza v prípade, keď je jedna z prvých dvoch rozdaných kariet odhalená, sú počas rozdávania odhalené dve a viac kariet, prvá karta je rozdaná na nesprávnu pozíciu, karty sú rozdané na pozíciu, ktorá karty nemala dostať alebo jeden z hráčov karty nedostane. Hráč na buttone môže dostať dve karty za sebou. Pokiaľ však následne dôjde k podstatnej akcii, k misdealu nedochádza a hra pokračuje.

33. Podstatná akcia (substantial action)

Podstatná akcia je definovaná ako:
A) dve akcie zahrané v rade, pričom aspoň jedna z nich musí obsahovať vloženie žetónov do potu (teda akékoľvek dve akcie, okrem dvoch foldov alebo dvoch checkov), alebo B) akákoľvek kombinácia troch zahraných akcií v rade (check, bet, raise, call, fold).

34. Štyri karty na flope

Pokiaľ sa na flope objavia štyri karty (namiesto troch kariet), dealer musí otočiť všetky karty lícom dole. V tej chvíli je zavolaný floorman a náhodne jednu z nich vyberie. Táto karta bude použitá ako spálená karta a z ostatných troch kariet sa stane flop.

Hra: Vklady a navýšenie

35. Slovné prehlásenia / Akcie v správnom poradí

Hráči musia hrať vo chvíli, keď sú na rade. Slovné prehlásenia pri akcii sú záväzné. Žetóny umiestnené do potu musia zostať v pote.

36. Zahranie mimo poradia

Pokiaľ hráč spraví svoju akciu mimo poradia, táto akcia je platná v prípade, pokiaľ pred ním nedôjde k zmene akcie niektorým z hráčov. Check, call alebo fold neznamená zmenu akcie. Ak sa však akcia zmení, vklad hráča, ktorý zahral mimo poradia, nie je záväzný a je mu vrátený. Ten následne má možnosť vykonať všetky druhy akcií: call, raise a fold. V prípade zahodenia kariet mimo poradia už tento krok nie je možné vrátiť.

37. Spôsoby navýšenia

V no-limit a pot-limit hrách musí byť navýšenie vykonané troma spôsobmi: 1) umiestnením celej čiastky do potu jedným pohybom; 2) slovným nahlásením čiastky pred umiestnením žetónov do potu; 3) slovným prehlásením "raise" pred umiestnením čiastky do potu a následným posunutím zamýšľanej čiastky do potu jedným pohybom. Hráč je zodpovedný, aby ním zamýšľaná akcia bola vždy jasná.

38. Navýšenie (raise)

Navýšenie musí byť minimálne v rovnakej výške, ako predchádzajúce vklady či navýšenie v aktuálnom kole. Pokiaľ hráč navýši aspoň 50% a viac predchádzajúcej stávky (zároveň však menej než je minimálny raise), musí dorovnať na minimálny raise. V no-limit a pot-limit hrách musí byť hráčova stávka pri all-in aspoň vo výške minimálneho raisu, inak pôvodne hráč, ktorý navýšil, nemá ďalšiu možnosť znovu navýšiť.

39. Použitie žetónu vysokej hodnoty pri stávkach

Pokiaľ hráč stojí proti stávke či dorovnáva big blind a do potu hodí jeden žetón vysokej hodnoty, je táto akcia vždy braná ako call (pokiaľ dopredu nenahlási raise). Aby hráč mohol navýšiť jedným žetónom, musí tak zahlásiť do chvíle, než sa žetón dotkne povrchu stola. Pokiaľ nie je nahlásená čiastka, raise sa rovná hodnote použitého žetónu. V prípade stávky pomocou tohto žetónu (bez nahlásenia čiastky) sa stávka rovná hodnote použitého žetónu.

40. Stávky s niekoľkými žetónmi

Pokiaľ hráč čelí stávke a použije viac žetónov rovnakej hodnoty (bez nahlásenia akcie raise), je to vždy call, pokiaľ odstránením jedného žetónu zanechá čiastku nižšiu, než aká je potrebná na call. Príklad: Hráč A raisne pred flopom na blindoch 200/400 čiastkou 1200 (teda navýšenie o 800), hráč B bez slovného oznámenia vloží do potu dva žetóny, každý v hodnote 1000. V tomto prípade ide len o call, pretože odstránením jedného žetónu v hodnote 1000 by tam ostala suma nižšia ako je pôvodná stávka 1200. V prípade použitia žetónov rôznej hodnoty sa používa pravidlo 50% podľa bodu č. 38.

41. Povolený počet navýšení

V no-limit a pot-limit hrách neexistuje horná hranica pre maximálny počet navýšení. V limitných eventoch však hranice existujú a to vrátane situácie, keď ide o heads-up. Aplikujú sa vždy pravidlá konkrétneho kasína/herne. Pri posledných dvoch hráčoch v limitnom turnaji sa maximálny počet navýšení ruší.

42. Akceptovaná akcia

Poker je hra, počas ktorej je nutné neustále dávať pozor a byť v strehu. Dorovnávajúci hráč je zodpovedný určiť správnu výšku súperovej stávky pred tým než dorovná, bez ohľadu na to, čo oznámi dealer alebo protihráč. Pokiaľ si hráč vyžiada presný počet žetónov, túto informáciu od dealera/súpera dostane a následne podľa toho vloží danú sumu do potu, keďže sa predpokladá, že akceptuje a mieni uskutočniť túto akciu. V ten moment je povinný dorovnať správnu výšku stávky/all-inu i v prípade, že by sa líšila od pôvodne získanej informácie. V prípade vzniku sporu môže dôjsť na pravidlo č. 1.

43. Výška potu a stávok v pot-limit hrách

Hráči majú nárok na informáciu ohľadne výšky potu len v pot-limit hrách. Dealer nepočíta pot v limit a no-limit hrách. Prehlásenie "vsádzam pot" nie je v no-limit hre platná stávka, avšak hráča zaväzuje stávku ako takú uskutočniť.

44. String bet/raise (reťazové stávky a navýšenia)

Je povinnosťou dealera zahlásiť string bet, prípadne string raise. String bet znamená akciu, pri ktorej hráč neoznámil výšku stávky, nevložil žetóny do potu jedným pohybom a vkladá ich do potu postupne.

45. Neštandardné a nejasné stávky

Pokiaľ hráč použije neoficiálny termín pre stávku, koná tak na vlastné riziko. Takéto prehlásenie môže znamenať inú akciu, než akú hráč zamýšľal. Pokiaľ ohlásená stávka môže mať niekoľko významov, bude vždy interpretovaná ako tá s nižšou hodnotou. Príklad: "Vsádzam päť" - vo chvíli, keď nie je jasné, či "päť" znamená 500 či 5000, stávka platí ako 500. Viac v pravidlách č. 3 a č. 37.

46. Neštandardný fold (zahodenie kariet)

Hráč by nemal pred posledným kolom stávok zahadzovať karty po checku súpera a rozhodne nesmie zahadzovať skôr ako naňho dôjde poradie. Oboje je, samozrejme, záväzný fold a hráč môže byť penalizovaný.

47. Podmienené vyjadrovanie

Podmienené výroky týkajúce sa budúcej akcie sú neštandardné a silno zastrašujúce. Môžu byť brané ako zaväzujúce akcie a dokonca môžu byť dôvodom udelenia penalizácie od turnajového riaditeľa. Príklad: "Ak vsadíš, tak navýšim."

Hra: Ostatné

48. Prenos žetónov

Hráč musí žetóny prenášať takým spôsobom, aby behom prenosu nezmizli z dohľadu. Pokiaľ toto pravidlo poruší, žetóny mu budú zabavené a môže byť diskvalifikovaný. Zabavené žetóny sú následne odstránené z hry.

49. Omylom zobrané/stratené karty

Hráč je povinný si neustále chrániť svoje karty. Pokiaľ mu dealer omylom karty zoberie, prípadne jeho hand je z technických dôvodov prehlásený za mŕtvy, hráč nemá žiadny nárok na vrátenie vložených žetónov do potu. Pokiaľ však hráč vsadí/navýši a jeho stávka nie je dorovnaná, tieto žetóny sa mu vrátia.

50. Mŕtve karty v hre Stud

V hre Stud platí, že pokiaľ hráč zoberie odkryté karty (vo chvíli, keď čelí akcii), jeho ruka je mŕtva.

Etiketa / Penalizácie

51. Penalizácia a diskvalifikácia

Penalizácia môže byť udelená v prípade, že: hráč odkryje svoje karty zatiaľ čo prebieha akcia; zhodí svoju kartu/karty zo stola; poruší pravidlo "jeden hráč = jedny karty" alebo dôjde k podobnému incidentu. Penalizácia bude udelená v prípade, že: hráč bude pristihnutý pri soft play; dôjde k rušivému chovaniu či v prípade podvodu. Penalizácie, ktoré udeľuje turnajový riaditeľ/floorman, zahŕňajú slovné varovanie, sit out od stola a diskvalifikáciu. Penalizácia môže byť stanovená na jednu hru, na niekoľko orbitov, alebo môže dôjsť až k diskvalifikácii hráča bez nároku na vrátanie peňazí. Žetóny hráča sú odstránené z hry. Opakované porušenie priestupku je podnetom k vyšším trestom.

52. Pravidlo "jeden hráč = jedny karty"

Každý je povinný chrániť ostatných hráčov počas turnaja po celú dobu jeho priebehu. Hráč, či už je v hre alebo nie, nesmie:

1. Hlásiť zahodené karty či tie, ktoré sú stále v hre;

2. Akokoľvek radiť či kritizovať cudziu hru;

3. Skúšať uhádnuť karty, ktoré ešte neboli ich držiteľom obrátené.

Platí pravidlo "jeden hráč = jedny karty".

53. Odhalenie/odkrytie kariet

Hráč, ktorý odkryje svoje karty (zatiaľ čo je stále v hre) môže dostať penalizáciu, ale jeho hand nie je mŕtvy. Penalizácia začína po dokončení hry. V prípade odhalenia kariet je hráč zbavený akejkoľvek agresívnej akcie, čo znamená, že jeho možnosti sú iba check alebo call.

54. Morálna hra

Poker je individuálna hra. Za soft play (takzvaná priateľská hra) hráč dostane penalizáciu, ktorá môže prísť v podobe zabavenia žetónov a v niektorých prípadoch môže dôjsť k diskvalifikácii. Chip dumping (zámerné prenechávanie žetónov) a iné formy neprístupných dohôd vždy vyústia do diskvalifikácie.

55. Porušenie etikety

Opakované porušovanie pokrovej etikety bude znamenať penalizáciu hráča. Ako príklad môže poslúžiť zbytočné dotýkanie sa žetónov/kariet ostatných hráčov, zdržovanie hry, opakované zahranie mimo poradia či nepatričný slovný prejav.

 

Zdroj: Poker TDA Rules. Preložené z anglického originálu.